سمینار چاقی و باور های غلط

بروشور برنامه
  • انجمن تغذیه ایران - کانون تبلیغات اختصاصی
  • 5 ساعت
  • 09135900700-32212145

به اشتراک بگذارید

قیمت بلیتها

25,000 تومان

انتخاب روز و سانس

تاریخ سانس صندلی خالی
1397/09/02 9 0 نفر

محل اجرا

سالن اجتماعات هتل آسمان

اصفهان - پل فلزی - ابتدای خیابان دکتر بهشتی
  • اینترنت
  • پارکینگ اختصاصی
  • امکانات معلولین
  • رستوران
  • بوفه