رسیتال پیانو و ویولن امین غفاری

بروشور برنامه
  • هنر سرای خورشید
  • 1 ساعت و 10 دقیقه
  • 09139126531-

به اشتراک بگذارید

قیمت بلیت ها

40,000 و 30,000 تومان

انتخاب روز و سانس

تاریخ سانس صندلی خالی

محل اجرا

هنرسرای خورشید

اتوبان شهيد چمران، جنب شهرداری منطقه ۷-درب ورودی جنب پارکینگ طبقاتی
  • اینترنت
  • پارکینگ اختصاصی
  • امکانات معلولین
  • رستوران
  • بوفه

توضیحات

پیانو: سعید کیوانداریان