اجرای هنرجویان آموزشگاه نوبانگ شهرکرد

بروشور برنامه
  • آموزشگاه موسیقی نوبانگ شهرکرد
  • 6 ساعت
  • 03832221719 - 03832226552

به اشتراک بگذارید

قیمت بلیت ها

12,000 و 10,000 تومان

انتخاب روز و سانس

تاریخ سانس صندلی خالی

محل اجرا

سالن فرهنگسرای شهرکرد

خیابان فردوسی شمالی - جنب شهر بازی - روبروی دانشگاه پیام نور
  • اینترنت
  • پارکینگ اختصاصی
  • امکانات معلولین
  • رستوران
  • بوفه