همایش بزرگ کنکور همراه با کنسرت خنده مجیدترکمان

بروشور برنامه
  • هدف برتر
  • 3 ساعت
  • 03832242660

به اشتراک بگذارید

قیمت بلیت ها

20,000، 15,000، 12,000 و 10,000 تومان

انتخاب روز و سانس

تاریخ سانس صندلی خالی

محل اجرا

سالن فرهنگسرای شهرکرد

خیابان فردوسی شمالی - جنب شهر بازی - روبروی دانشگاه پیام نور
  • اینترنت
  • پارکینگ اختصاصی
  • امکانات معلولین
  • رستوران
  • بوفه