نوع و تعداد بلیت را اتخاب کنید

  1. پس از پایان تراکنش در سایت بانک، دکمه "تکمیل فرآیند خرید" را کلیک نمایید تا پرداخت شما قطعی گردد و به سایت نوای مهر بازگردید.
  2. در صورت هرگونه مشکل در روند پرداخت، ایراد صرفا از سیستم شتاب بوده و به سایت نوای مهر مرتبط نمی‌شود، توصیه می‌شود مجددا برای ورود به صفحه بانک تلاش کنید. مبلغ کسر شده از حساب شما حداکثر طی مدت 72 ساعت کاری از طرف بانک عودت داده می‌شود.
  3. تنها بلیت معتبر سایت نوای مهر نشانه نهایی شدن خرید شماست و رسید بانکی معیار خرید موفق نیست.
  4. در صورت مفقود یا مخدوش شدن بلیت میتوانید با مراجعه به سایت نوای مهر از قسمت مشاهده بلیت، نسبت به دریافت مجدد آن اقدام نمایید.
شماره نوع بلیت تعداد قیمت
{{$index + 1}} {{numberWithCommas(x.Price)}} ریالی {{x.Count}} {{numberWithCommas(x.Sum)}} ریال
جمع کل {{numberWithCommas(getQticketTotalPrice())}} ریال
جمع کل {{numberWithCommas(getQticketTotalPrice())}} ریال