آقای سید محمد طاهرزاده فرزند سیدمحمدعلی ملقب به طاهرپور در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد . خوانندگی را زیر نظر پدر آغاز و از سال ۱۳۰۵ با استفاده از کلاس مرحوم میرزا عبدالحسین صدر فعالیت هنریش را دنبال نمود و ازفنون آواز بخوبی مطلع گردید . با پیروی از نحوه ی شعر خوانی استاد تاج در زمره ی یکی از هنرمندان خوب اصفهان درآمد.

وی با بزرگانی چون عبدالحسین برازنده ، جلیل شهناز و استاد حسن کسایی همکاری داشت . بطور کلی میتوان گفت در اجرای آواز بیشتر تحت تأثیر مرحوم استاد ادیب و مرحوم حسین طاهرزاده عموی خود بوده است ودر شیوه آواز خود از سبک استادانی نظیر طاهرزاده ،تاج وادیب بهره برده ،اما استاد اصلی او استاد عبدالحسین صدر می باشد که گوشه صدری در افشاری نیز منسوب به اوست.

طاهر پور دارای صدایی گرم و تحریر هایی استادانه و پیچیده ونرم وروان می باشد.او در شعر خوانی همانند ادیب و تاج کم نظیر است.و بسیار با احساس و زیبا میخواند.از طاهرپور ضبط های زیادی به جا نمانده است وگرنه بی گمان از معروف ترین خوانندگان تاریخ ایران میشد.سرانجام استاد سید محمدطاهرپور در سال 1383 به دیار باقی شتافت.