موسیقی کودک

موسیقی کودک بر اساس متد کارل ارف شامل:

  • تعیین سطح بر اساس توانایی
  • آموزش سلفژ و تقویت شنیداری در قالب بازی های ریتمیک
  • اجرای گروهی
  • مشاوره در انتخاب ساز
  • اعطای گواهی نامه پایان دوره
  • کلاس های اپرا و ساز تخصصی ویژه کودکان

نقاشی و خلاقیت کودک

  • آموزش خلاقیت های بصری
  • آموزش مهارتهای شنیداری و دیداری
  • آموزش متریالهای مجسمه سازی( گل، مفتول سیمی،خمیر مجسمه سازی)
  • کلاژ و تکه چسبانی

قصه گویی خلاق

ادبیات کهن

نمایش خلاق