موسسه فرهنگی هنری نوای مهر در سال 1385 با همکاری تنی چند از فارغ التحصیلان و مدرسین رشته های هنری در شاخه های هنری تجسمی، موسیقی، ادبیات، معماری، سینما و حوزه کودک تاسیس و در ابتدا شاخه های موسیقی و تجسمی و ادبیات آن بعنوان گرایش های پر مخاطب، فعال گردید . اگر چه ساختار فرهنگی موسسه ایجاب می نمود مبحث آموزش به عنوان اولویت نمود کند، لیکن فعالیت موسسه بر پایه آموزش استوار نگردید و مباحث معرفی و نقد و پژوهش در شاخه های یاد شده نیز در کارگروه های متنوع و متعدد در جهت توجه به تخصص گرایی و ایجاد فضای خلاقه در سایر زمینه های هنری مطرح گشت و با توجه به استقبال مخاطبین در راس گرایشات موسسه قرار گرفت.

از اینرو با توجه به اشتیاق و اهتمام برخی مدرسین و هنر آموزان ، کمیته های فنی و تخصصی تحت نظارت هیات مدیره ، تشکیل و با هدف برنامه ریزی و عملیاتی کردن ان شروع بکار نمود.

اینک پس از طی 17 سال با بهره مندی از کارگروههای تخصصی شاخه های (موسیقی، ادبیات، هنر های تجسمی، معماری ، سینما و حوزه کودک) در قالب برگزاری کنسرتها ، تولید و تکثیر آثار صوتی ، سمینارها و همایشها ، برگزاری مستر کلاس و کارگاههای تخصصی و جشنواره های فرهنگی هنری در جهت ارتقای اموزش و ارائه ی هنر فاخر ایرانی گام بردارد .