مراحله یک ساخت دف:الوار مناسب

دف‌پوستی کردستان، ابتدا درختانی چون صنوبر، چنار، بید سرخ، گردو، تاک و . . . را قطع می کنند.
چوب تاک بخاطر مقاومت زیاد با وجود وزن کم، بهتر از سایرین است. سپس پوست تنه ی درخت را می کنند.
از تنه ی بی پوست آن، الوارهایی مکعب مستطیل با طول ۱۷۰ الی ۱۸۰ و عرض ۵ الی ۶ و ارتفاع ۱٫۵ الی ۲ سانتیمتر بدست می آورند.
الوارهای مستطیلی را درون دیگ مستطیلی پر از آب قرار می دهند تا آب، درون مغز چوب نفوذ کند. الوارها مانند ترکه، نرم و تغییر شکل پذیر می‌شوند.
زیر دیگ، آتش روشن می کنند تا آب درون آن گرم شود.
آب گرم سریعتر در داخل چوب نفوذ می کند.

مرحله دو: خشک کردن الوار دف‌پوستی

سپس هر یک از الوارهای تــــر و نــرم شده را زیر غلتک کوچک دستی قرار می دهند. با چرخاندن دسته ی غلتک و عبور الوار از زیر آن، الوار را خم می کنند. سپس الوار خم شده را درون قالب فلزی استوانه شکلی قرار می دهند . الوار خم شده شکل دایره به خود میگیرد.
بعد از آن با کوبیدن میخ هایی موقتی، دو سر الوار را بطور موقت بهم متصل می کنند تا پس از خارج کردن الوار از داخل قالب، شکل دایره ای آن حفظ شود.
سپس صبر می کنند که الوار، خشک شود تا تغییر شکل ناپذیر گردد.

برای خشک شدن از نور مستقیم خورشید استفاده نمی کنند. نور مستقیم که باعث خشک شدن یکباره ی چوب می شود.
مرحله ی خشک کردن چوب در سایه انجام می‌شود تا چوب به تدریج خشک شود.
خشک شدن تدریجی باعث می شود که چوب مقاوم تر شود و دیرتر تاب بردارد.

مرحله سه پخ زدن دف‌پوستی

با پخ زدن، ضخامت ۱٫۵ الی ۲ سانتیمتری کمانه را بوسیله ی تیشه به ۲ الی ۳ میلیمتر می رسانند.

در فاصله ی ۳ سانتیمتری پخ، میخ هایی با فاصله ی ۱ سانتیمتر از یکدیگر به سطح جانبی داخلی کمانه می کوبند.
آنها را کج می کنند تا به شکل قلاب درآیند. سپس حلقه های آماده را بر قلابها می آویزند

مرحله چهار پوست‌کشی دف‌پوستی

اکنون فقط کشیدن پوست بر روی کمانه باقی مانده است. بدین منظور حیواناتی چون، گوسفند، میش، بز، بز کوهی، آهو، شتر و . . . را کشتار کرده و پوست آنها را می کنند . پوست آهو بخاطر صدادهی مطلوبش از سایرین بهتر است.

سپس پوست کنده شده ی آن ها را شسته و دباغی می کنند تا موها و پشم ها از پوست جدا شود.
پوست دباغی شده را مدتی درون آب قرار میدهند. پوست دباغی شده خشک است و قابلیت کشیده شدن بر روی کمانه را ندارد. آب باعث میشود پوست نرم شود.

حال، پوست را از طرف پخ کمانه، بر روی کمانه می کشند . باید به گونه ای کشیده شود که کشش در تمام جهات به یک اندازه و یکسان باشد.
سپس با سریشم، پوست کشیده شده را به سطح جانبی خارجی کمانه می چسبانند .
با کوبیدن گل میخ ها در فواصل مساوی، اتصال را محکم می کنند.
پس از خشک شدن تدریجی پوست، دف کردستان آماده ی نواختن است.


اگر شما به نواختن دف و یادگیری این ساز زیبا علاقه دارید می‌تواندید در کلاس های دف نوای مهر شرکت کنید‌
از دپارتمان موسیقی ما دیدن فرمایید.

برای ثبت نام در کلاس های موسیقی با ما در ارتباط باشید.