شناخت سینما

 • فیلمنامه نویسی ………………………………………………….. مدرس: خانم سلطانی
 • دوره جامع نقد فیلم و چگونه فیلم دیدن …………………… مدرس: علی فرهمند
 • عناصر مشترک بین فیلمنامه و داستان نویسی ………….. مدرس: سیاوش گلشیری
 • کارگردانی و فیلمسازی ……………………………………… مدرس: هامون شیرازی
 • بازیگری و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان …….. مدرس: خانم فوقی،خانم رستمانه
 • بازیگری جلوی دوربین……………………………………… مدرس:مهران هادی
 • فیلمبرداری……………………………………………………… مدرس:عماد اشتیاقی
 • تدوین……………………………………………………………… مدرس: عماد اشتیاقی
 • بیان بدن در بازیگری(کودک و نوجوان)………………….. مدرس:مجید بدیع زاده
 • اصول و مبانی منشی صحنه و دستیار کارگردان…….. مدرس:خانم رستمانه
 • انیمیشن و آشنایی با نقاشی متحرک
 • صدا برداری
 • گریم
 • عکاسی