معرفی انواع سک های نقاشی

  • رئالیسم « واقع گرایی»
  • امپرسیونیسم « دریافتگری »
  • پست امپرسیونیسم « پسادریافتگری»
  • نئو امپرسیونیسم « نودریافتگری»
  • اکسپرسیونیسم « هیجان نمایی»
  • اکسپرسیونیسم انتزاعی « هیجان نمایی انتزاعی»
  • کوبیسم « حجم گرایی»
  • فوتوریسم « آینده نگری »
  • ورتیسیسم « دوران گری »
  • رومانتیسیسم

نقاشی یکی از رشته های هنرهای تجسمّی می باشد که قدمتی بیش از هنر خواندن و نوشتن دارد،

این رشته خود سبک های زیادی دارد که به معرفی آنها پرداخته ایم.

نقاشی را می توان اولین هنر و اولین وسیله ارتباطی بین انسان ها دانست

چرا که بشر آن زمان که هنوز خط اختراع نشده بود برای بیان منظور خود اقدام به ترسیم اشکال بر روی دیوار غارها و دیواره های سنگی می نمود.

واژه نقاشی در واقع تداعی گر ترکیب خطوط، رنگ ها و تصاویری است که بر روی سطحی از کاغذ یا بوم نقاشی توسط نقاش کشیده می شود.

البته متخصصان هنر نقاشی؛ نقاشی یا نگارگری را فرآیندی دانسته اند که طی آن نقاش با رنگ، نقش هایی را بر روی سطح کاغذ یا بوم ایجاد می کند.

براساس اعتقاد هنرمندان نقاشی، «نقاشی» هنری است که در اثر پیوند با اندیشه، جهان بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می گیرد

و معنا و مفهوم پیدا می کند و در نهایت در غالب تصویر بیان می گردد.

در آثار هنری تنها خطوط، اشکال و رنگ ها مطرح نیست بلکه مهم خلاقیت ذهنی هنرمند است

که بتواند با الهام گرفتن از جهان برون، برداشت ذهنی خود را در قالب تصاویر رنگی و یا رنگ هایی در قالب فرم هایی بدون شکل تجسم بخشد،

به همین دلیل است که هنر نقاشی را یکی از هنرهای تجسمی نیز به شمار می آورند.

رئاليسم

سبک نقاشی رئالیسم
سبک رئالیسم

سبک رئالیسم از پرطرفدارترین سبک ها در کشور عزیزمان ایران می باشد.

رئال یعنی واقعی و سبک رئالیسم بـه معنی واقعی گری و حقیقت گرایی نوعی گرایش هنری اسـت

کـه اشیاء و موجودات را آنگونه کـه هستند زشت را زشت و زیبا را زیبا ترسیم می نمایند.

سبک نقاشی رئالیسم نقطه مقابل سبک رومانتیک قرار دارد.

برداشت گرایی یا امپرسیونیسم

سبک نقاشی برداشت گرایی یا امپرسیونیسم
صبحانه قایقران اثری از پیر آگوست

واژه ی امپرسیونیسم به معنای برداشت گرایی است. هنرمند در این سبک دقیقا برداشت خود را ترسیم می نماید.

شیوه هنری گروه بزرگی از نگارگران آزاداندیش و نوآور فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم بود کـه بـه زودی جهانگیر شد.

این شیوه مبتنی اسـت بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از دیده‌هاي زودگذر با بکار بردن لخته رنگ‌هاي تجزیه شده

و تابناک برای نمایش لرزش‌هاي نور خورشید.

دراین روش اصول مکتبی طراحی دقیق و سایه روشن کاری و و ژرفانمایی (پرسپکتیو) فنی و ترکیب بندی متعادل و معمارانه رعایت نمیشود.

پست امپرسیونیسم

 پست امپرسیونیسم - شب پرستاره اثر ونسان ون گوگ
شب پرستاره اثر ونسان ون گوگ

جنبش هنری گسترده‌اي بود شامل مجموعه‌اي از گروه‌ها و سبک‌هاي نقاشی کـه یا در امتداد دریافتگری و یا بـه‌عنوان واکنشی در برابر آن، بـه‌وجود آمده بودند. نبی‌ها،ترکیب‌گری،مجزاگری،نئودریافتگری از جمله گروه‌ها و سبک‌هاي این جنبش می‌باشند.

اصطلاح سبک پست‌ امپرسیونیست اولین بار توسط راجر فرای نقاش و منتقد بریتانیایی در عنوان نمایشگاهی بـه‌کار گرفته شد

نودریافتگری یا نئوامپرسیونیسم

سبک نقاشی نئوامپرسیونیسم را فلکس فنئون منتقد فرانسوی در سال ۱۸۸۷ برای این جنبش وضع کرد.
چهرۀ فلیکس فنیون اثر پل سینیاک

جنبشی در نقاشی فرانسوی بود کـه هم ادامه‌دهندهٔ سبک نقاشی دریافتگری «امپرسیونیسم» بود

و هم واکنشی در برابر آن. اصطلاح نئو امپرسیونیسم را فلکس فنئون منتقد فرانسوی درسال ۱۸۸۷ برای این جنبش وضع کرد.

این جنبش کـه یکی از جنبش‌هاي پسادریافتگری اسـت مانند دریافتگری دل‌مشغول بازنمایی رنگ و نور بود،

ولی برخلاف دریافتگری می‌کوشید کـه آنرا بر مبانی علمی استوار کند

فرا واقع‌ گرایی یا سور رئالیسم

Salvador Dalí: The Persistence of Memory
تداوم حافظه اثر سالوادور دالی

سبک فرا واقع‌گرایی یا سور رئالیسم «بـه انگلیسی: Surrealism» یکی از جنبش‌هاي هنری قرن بیستم اسـت.

سوررئالیسم بـه معنی گرایش بـه ماورای واقعیت یا واقعیت برتر اسـت.

زمانی کـه سبک دادائیسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن بـه دور آندره برتون کـه خود نیز زمانی از دادائیست‌ها بود گرد آمدند

و طرح مکتب جدیدی را پی ریزی کردند

هیجان‌نمایی یا اکسپرسیونیسم

سبک نقاشی اکسپرسیونیسم - جیغ اثر ادوارد مونک
جیغ اثر ادوارد مونک

نام یک سبک نقاشی و مکتب هنری اسـت.

در آغاز قرن بیستم، نهضت بزرگی بر ضد سبک های رئالیسم و امپرسیونیسم پا گرفت

کـه آرام‌آرام مکتب «اکسپرسیونیسم» از دل آن بیرون آمد. واژهٔ اکسپرسیونیسم برای اولین بار در تعریف عده اي از نقاشی‌هاي «اگوست اروه» بکار رفته اسـت.

سبک اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود، کـه نخست در کشور آلمان شکوفا شد

اکسپرسیونیسم انتزاعی یا هیجان نمایی انتزاعی

 امپرسیونیسم انتزاعی
تابلوي زن اثر ويلم د کونينگ

شیوه ي هنری نوینی اسـت کـه از دهه ي 1940 در نیویورک، متأثر از

دو شیوهٔ و سبک های هیجان‌ نمایی «اکسپرسیونیسم» و فرا واقع‌ گرایی « سور ئالیسم » پا گرفت

دراین طرز بیان تلاش میشود تا شکل وفضا از قید بازنمایی عینی وسنتی رها شود.

بدلیل گرد هم آمدن هنرمندان این مکتب در شهر نیویورک هیجان‌ نمایی انتزاعی گاه باعنوان مکتب نیویورک نیز شناخته می شود

کوبیسم

سبک نقاشی کوبیسم
زن گریان اثر پابلو پیکاسو

در لغت کوبیسم بـه معنای مکعب گری اسـت و بـه سبکی از نقاشی گفته می شود

کـه درسال 1907 پیکاسوی اسپانیایی و براک مطرح کردند.

طبق معمول هنر شناسان سزان را پدر کوبیسم دانسته اند

و معنقدند کـه یکی از عوامل بوجود آمدن این سبک نقاشی جمله ي مشهور سزان اسـت

باید همه ی ي مشهودات رابه واسطه ي حجم هاي هندسی منظم چون استوانه وکره و مخروط رابه تصویر در آورد

فوتوریسم یا آینده نگری

سبک نقاشی فوتوریسم
سبک نقاشی فوتوریسم

سبک نقاشی فوتوریسم یا آینده‌ گری یکی از جنبش‌هاي هنری اوایل قرن بیستم بود.

مرکز این جنبش در ایتالیا بودو درکشورهای دیگر از جمله روسیه نیز فعالیت داشتند.

فوتوریست‌ ها در تعداد زیادی از زمینه‌ ها مانند ادبیات، نقاشی، عکاسی، مجسمه‌ سازی، سفال گری، تئاتر، موسیقی، معماری و حتی آشپزی فعالیت داشته‌ اند

ورتیسیسم یا دوران گری

سبک نقاشی ورتیسیسیم

سبک نقاشی ورتیسیسم یا دوران‌ گری یک جنبش هنری کوتاه مدت بود

کـه در اوایل قرن بیستم در بریتانیا و تحت تأثیر حجم‌گرایی و آینده‌گری بـه‌وجود آمد.

نام ورتیسیسم را ازرا پاوند درسال 1913 بـه این جنبش داد، اما مهمترین هنرمند این جنبش ویندهم لوئیس بود کـه از یکسال قبل نیز بـه این سبک نقاشی می کرد

رومانتیسم

سبک نقاشی رومانتیسیسم

سبک نقاشی رمانتیسیسم یا رُمانتیسم یا رمانتیسیزم عصری از تاریخ فرهنگ درغرب اروپا اسـت،

کـه بیشتر در آثار هنرهای تجسمی، ادبیات و موسیقی نمایان شد.

هنرمندان رمانتیک آزاد از چهارچوب‌ هاي تصویرگریهای سنتی، بـه تحقق بخشیدن ایده‌هاي شخصی خود پرداختند.

سبک رمانتیسیسم را همان‌ طور کـه از نامش پیداست، باید نوعی واکنش احساسی در برابر خرد محوری بـه‌شمار آورد

برای اطلاع از کلاس های طراحی و نقاشی نوای مهر از دپارتمان هنر های تجسمی بازدید بفرمایید.

اگر مایل به ثبت نام در کلاس های نقاشی نوای مهر هستید با ما تماس بگیرید.

موسسه نوای مهر سپاهان