مجسمه سازی و حجم

(آشنایی با متریالهای گل، خمیرگچ، مفتول، اسکلت سازی و تشریح آناتومی، مدلینگ و کاراکتر پردازی)

مبانی هنر های تجسمی

رنگ شناسی

معماری

طراحی پایه و طراحی بنا، اسکیس و راندو، شیت بندی و پرزنت نهایی، ماکت سازی

مبانی عکاسی

مقدماتی و مبایل، پیشرفته و نورپردازی،معماری، تبلیغاتی،تخصصی مواد غذایی،صنعتی

آشنایی با مبانی گرافیک و رنگ شناسی

طراحی لوگو و هویت بصری، طراحی ست اداری طراحی پوستر، طراحی بسته بندی ،تصویر سازی،طراحی کاراکتر و مسکات

کالیگرافی

خوشنویسی (قلم درشت تحریری و لاتین)، آشنایی با خطوط سنتی (ثلث، کوفی،ریحان،و….) نقاشی‌خط

مدرسان

  • دکتر نادر خطیبی
  • زینب علی عسگری
  • بهزاد دایی
  • رضا زواری
  • هاجر جوی زادگان
  • شیما شاه نظری
  • مریم خراسانی
  • غزل رجبی
  • خانم آذری پور