به طور کلی منشی صحنه همه موارد فنی و عملی تمرین ها و اجراها را سازماندهی می‌کند.

منشی صحنه کنترل کلی بر همه ی بازیگران و عوامل برای قرار گیری در مکان و زمان درست دارد.
در واقع وی کسی است که اطلاعات خاص هر نما را ثبت و نگه داری می کند. مسیولیت یاداشت برداری از تعداد و طول زمان هر برداشت، گفت و گوهای هر صحنه، موقعیت شخصیت ها در صحنه و مسیر حرکت شان، محل و موقعیت وسایل موجود در صحنه، محل استقرار دوربین و حرکت آن و … بر عهده ی منشی صحنه است.
اطمینان از اینکه در نماهای بعدی همه چیز در سر جای درست خود قرار دارد از جمله وظایف است.

در مجموع منشی صحنه کسی است که بر کلیه ی مراحل آماده شدن صحنه، لباس و… نظارت دارد و اطلاعات لازم را در اختیار سایر عوامل فیلم از جمله صدابردار، فیلمبردار، گریمور و… قرار می دهد.

منشی صحنه، حافظه ی کارگردان به حساب می آید و از مراحل پیش تولید همراه اوست.

لیستی از وظایف

  • منشی صحنه رابط کارگردان با سایر عوامل است و نظرات و دستورات او را به آنها انتقال می دهد.
  • تطبیق نور
  • و شرایط آب و هوایی در کنار مدیر فیلمبرداری،
  • تطبیق لباس در کنار مسئول لباس،
  • تطبیق دکور در کنار مسئول دکور
  • و تدارکات،
  • تطبیق نوع آرایش صورت و موی بازیگران در کنار گریمور
  • و بسیاری مسایل دیگر کنترل و نظارت دارد.

موارد بالا بخشی از وظایف این سمت است.

به طورخلاصه:

مسئولیتهای این شغل به قدری متفاوت و وسیع است که در پروژه های بزرگ، به منشی صحنه چندین دستیارداده می شود.

سازماندهی تمرین ها همکاری با سایر عوامل فیلم در استفاده از لباس، انجام طراحی ها، تغییرات صحنه، صدا و نور مدیریت بودجه لوازم و تجهیزات و سازماندهی آنها
تهیه خلاصه ای از فیلم نامه ( که نشان دهنده وضعیت بازیگران روی صحنه، تغییرات صحنه، تجهیزات، نور و صدای لازم برای هر صحنه است).
برقراری ارتباط مناسب با مدیران و سایر عوامل نظارت بر ورود و خروج لوازم و تجهیزات در هر صحنه راهنمایی بازیگران برای رفتن روی صحنه راهنمایی عوامل فنی در خصوص نور و صدا.


اگر مایل به شرکت در کلاس های منشی صحنه هستید میتوانید با ما تماس بگیرید..